NTU International

ntuinternational.nisantasi.edu.tr

NTU International Hakkımızda

Çok Değerli Öğrencilerimiz,

Dünya hızla değişiyor. Sınırların olmadığı, paranın, malların ve daha sınırlı olmakla birlikte insanların serbestçe dolaştığı çok kutuplu bir dünyada yaşıyoruz. Kaldı ki bugünkü bilgi teknolojileri sayesinde coğrafyanın önemi kayboluyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında önce ülkelerin yakınlaşması ile başlayan küreselleşme hareketi, sonra firmaların birleşmesi ve ortaklığı ile ikinci aşamasına geçmeyi başardı. Bugün artık dünyanın değişik coğrafyalarında yaşayan ve birbirlerini tanımayan insanlar birlikte birçok proje ve iş yapıyorlar.

Bu hızlı değişen dünyaya ayak uydurmamız ve bazen de bu değişimin öncüsü olmamız gerekiyor. Bu değişimi yakalamanın yolu da kaliteli bir eğitimden geçiyor.

Eğitim bir yatırımdır. Hem de en karlı yatırımlardan biridir ancak geri dönüşümü zaman alacağı için de sabırlı olmak gerekir. Acaba eğitim mi daha zengin toplumlar yaratıyor yoksa zengin toplumlar mı eğitimi daha geliştiriyor ve iyileştiriyor? Yapılan çalışmalar ilişkinin “eğitime yatırımdan” “ekonomik büyümeye” doğru olduğunu gösteriyor.

“Nişantaşı University International” olarak amacımız bir üniversitenin temel amaçları olan “eğitim”, “araştırma” ve “topluma hizmet” konularında üzerimize düşeni en iyi şekilde yapabilmek.

Kritik düşünme yeteneğine sahip, yerel ve global konulara hakim, uluslararası standartta mesleki eğitim almış, evrensel değerlere saygılı, bilimsel, kültürel, teknolojik bilgiye katkı yapacak insan gücü yetiştirmek ve yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin başkalarının haklarına ve farklılıklara, çevre ve insan haklarına saygılı,  dünya vatandaşı olmalarını istiyoruz.

Bilgi teknolojilerine ve yabancı dile hakim, dünyanın değişik kültürlerini tanıyan, çok disiplinli eğitim almış öğrencilerimizin hem ülkemizin, hem üniversitemizin dünyanın her yerinde gönüllü elçileri olmasını istiyoruz. Sadece Türkiye’den değil dünyanın birçok ülkesinden gelen öğrencilerimizle ülkemizin dünya yüksek öğretim sisteminde önemli bir yer edinmesini arzuluyoruz.

Bugünün çok çabuk değişen üretim tekniklerine, çok hızlı değişen ürün ihtiyaçlarına yetişebilmek için öğrencilerimize ömür boyu öğrenmenin önemi ya da diğer bir deyişle “öğrenmeyi” öğretmemiz gerektiğine inanıyoruz.

Üniversitemiz giderek büyüyor.  Alacağınız öğretim ve eğitimin size çok güzel yeni kapılar açmasını diliyoruz. Sizlerden yetki ve gücünü her zaman doğruluktan ve iyilikten yana kullanan bireyler olmanızı bekliyoruz. 

Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri olarak sizlerin dünya yüksek öğretim ağı içerisinde eğitiminizi sürdürmeniz için hep birlikte çok çalışacağız.

Sizleri üniversitem adına sevgi ve saygı ile selamlıyor, çok mutlu ve başarılarla dolu bir hayat diliyorum.

Prof. Dr. Elif Çepni

NTU International Executive Director